Waarom pensbestendige vetten voeren?

Vetzuren spelen een belangrijke rol in melkveerantsoenen en voorzien in de energiebehoefte van de koe. Het soort vetzuur en de verhouding tussen verschillende vetzuren hebben een grote invloed op het effect en daarmee de prestatie van melkkoeien. Vetzuren zijn een energiebron met de hoogste energiewaarde van alle veevoeders. De energiewaarde van de Mega-range producten is 2,5 keer zo hoog als die van mais of granen.

Wanneer pensbestendige vetten voeren?

Vooral in de vroege lactatie heeft de hoogproductieve koe behoefte aan een energierijk rantsoen. Vaak is deze behoefte hoger dan de opname, met als gevolg dat de koe haar eigen lichaamsreserves aanspreekt. Dit resulteert in een negatieve energiebalans en verlies van conditie. Vetzuren bijvoeren is in dit lactatiestadium ideaal om iedere hap voer van een hogere energiewaarde te voorzien, zodat de energieopname aansluit bij de behoefte.

Grafiek energiebehoefte

Energie zonder het risico op slepende melkziekte

Bij de vertering in de pens van zetmeelrijke voeders, zoals mais en granen, daalt de pH. Een te lage zuurgraad verstoort een goede penswerking. De energiebehoefte en opname kunnen hierdoor (verder) uit balans raken waardoor het risico op een negatieve energiebalans en slepende melkziekte toeneemt. Pensbestendige vetzuren worden niet in de pens verteerd maar komen beschikbaar in de dunne darm. Met pensbestendige vetten is het daarom mogelijk om een energierijk rantsoen aan te bieden waarbij de zuurgraad in de pens op peil blijft evenals de pensvertering.

Onbeschermd vet:

Werking pensbacterie bij onbeschermd vetPensbestendige vetzuren:

Werking pensbacterie bij pensbestendig vetPositief effect bij hittestress

Hittestress heeft een negatieve invloed op de voeropname en verstoort de energiehuishouding. Het voeren van pensbestendige vetten houdt ook in warme periodes de energieopname op peil. Bovendien komen pensbestendige vetten pas vrij in de darm en produceert de pens geen extra warmte bij de vertering.

Verbeteren van de vruchtbaarheid

Vetzuren spelen een essentiële rol bij de vruchtbaarheid. De voordelen van het voeren van vet op vruchtbaarheid zijn:

  1. Conditie op peil houden. Vooral in de vroege lactatie is de energiebehoefte vaak groter dan de opname. Bij verlies van 0,5 op de conditiescore daalt de conception rate met 10%. Het voeren van pensbestendige vetten brengt de energiebehoefte- en opname in balans en daarmee blijft de conditie op peil.
  2. Progesteron is een belangrijk hormoon voor een goede bevruchting. Een te laag progesterongehalte leidt tot slechte bevruchting of afstoting van de vrucht. De Mega-Range producten hebben de juiste samenstelling van vetzuren die de aanmaak van progesteron stimuleren en daarmee bijdragen aan een succesvolle bevruchting en dracht.
  3. De vetzuren in Megalac hebben een bewezen positieve invloed op de kwaliteit van het follikel.
  4. Omega-3 vet zorgt na de bevruchting voor het vasthouden van de drachtigheid. De samenstelling van Mega-Flax bevat een hoog aandeel Omega-3 vetzuren.

Betere voerefficiëntie en minder uitstoot

Pensfermentatie zet tot 12% van de energie uit het rantsoen om in methaangas. Pensbestendige vetzuren worden niet in de pens verteerd. De energie wordt efficiënter omgezet wat leidt tot een hogere productie en reductie van de methaanuitstoot.

Welke vetzuren passen bij het rantsoen?

De samenstelling van pensbestendige vetzuren is bepalend voor het effect op de prestatie van de koe. Volac Wilmar biedt verschillende pensbestendige vetten waarvan de samenstelling van vetzuren gericht is op specifieke productiedoelen en lactatiestadia. Daarmee kunt u een pensbestendig vet voeren dat past in bij uw rantsoen en doelstellingen. Onderstaand vindt u in de rantsoenwijzer een overzicht van de kenmerken van de verschillende vetzuren en het effect op de koe.

Download de rantsoenwijzer»

Downlaod informatie over maximale pensbestendigheid»