Megalac range: koele energie in elke bedrijfssituatie

Koe drinkbak detail

Pensbestendige vetten worden ook wel ‘koude energie’ genoemd. Ze verhogen de energiedichtheid in het rantsoen en bij de vertering komt er nauwelijks warmte vrij. Uit onderzoek blijkt bovendien dat het omzetten van vet naar melk veel efficiënter gebeurt en dus minder extra warmte oplevert dan veelal wordt aangenomen. Een extra reden om Megalac in het rantsoen van koeien en geiten op te nemen om de negatieve effecten van hittestress doen verminderen.

Bij een hoge THI (temperature humidity index) kunnen koeien hun lichaamswarmte niet kwijt. Het gevolg is een lagere voeropname om zo de pensfermentatie, waar warmte bij vrijkomt, te verminderen. Ook bij het omzetten van verteerde voedingsstoffen naar melk komt warmte vrij.

Om de negatieve effecten van hittestress (voeropname, pensgezondheid, melkproductie en conditie/vruchtbaarheid) te verminderen, kan een veehouder ervoor kiezen pensbestendige vetten te voeren. Deze dragen op twee manieren bij aan het verlagen van de interne warmteproductie:

  1. Pensbestendige vetten worden in de pens niet gefermenteerd; hier komt dus geen warmte vrij.
  2. Vetten worden veel efficiënter omgezet naar melk dan andere voedingsstoffen, respectievelijk gemiddeld 82 procent en 64 procent (Tedeschi, 2006). Dit is efficiënter dan veelal wordt aangenomen en door deze efficiënte omzetting komt er minder warmte vrij.

Megalac range: een geschikt vet voor elke bedrijfssituatie

Wat het meest geschikte penbestendige vet is, hangt af van de bedrijfssituatie en de doelstelling van de melkveehouder. De Megalac range bevat drie pensbestendige vetten die uitstek geschikt zijn om te voeren tijdens hittestress. Elk product heeft zijn eigen specifieke eigenschappen om de koe te ondersteunen en waarop u het rantsoen kunt sturen. Zoals u ziet biedt Megalac ook calciumzouten met een neutrale geur: Megalac 2.0 en Mega-Max.

 

Let op korrelgrootte calciumzouten

Als u kiest voor een calciumzout met 84% vet is het belangrijk om te kiezen voor een product met grotere korrels. Onderzoek (National University, Singapore) toont aan dat de afbraak van calciumzouten en de mate van pensbestendigheid sterk afhangt van de deeltjesgrootte. Bij kleine deeltjes (<0,5 mm diameter) is de afbraak in de zure omgeving van de pens, maar liefst twee keer zo groot als die van grote deeltjes (3 tot 4 mm diameter). Met calciumzouten met een groot aandeel korrels groter dan 0,5 mm zorgt u voor een betere pens stabiliteit. Dit draagt bij aan een efficiënte benutting van de vetzuren.

Afbraak calciumzouten bij pH-waarde 5,6 (zure pens)

Begin op tijd

Om schade door hittestress te voorkomen is het belangrijk om op tijd te beginnen met het voeren van pensbestendige vetten. Begin voordat de voeropname daalt. Zo houdt u de koeien in de zomermaanden lekker koel. Raadpleeg de onderstaande tabel voor het juiste pensbestendige vet in uw bedrijfssituatie.

Tabel-Megalac-range