Welk Pensbestendig vet past het best bij uw bedrijf?

Megalac facebook afb schema detail

Bij de huidige (voorjaar 2022) hoge melkprijs is het voeren van pensbestendig vet aan hoogproductieve koeien al snel rendabel. De vervolgvraag is dan welk vet, of eigenlijk welke verhouding van vetzuren, het beste past bij uw bedrijf en het rantsoen van uw koeien. Melkkoeien aan het begin van de lactatie gedijen het beste op pensbestendig vet met een hoog gehalte aan C18:1 vetzuren zoals Megalac. Dit vetzuur een gunstig effect op de conditie en daarmee vruchtbaarheid van de koeien. Het vetzuur C16:0 stuwt juist de melkproductie én het melkvetgehalte. Dit vetzuur dat in hoge gehaltes in Mega-Fat 88 zit, is bij uitstek geschikt voor toepassing in de tweede helft van de lactatie. De toevoeging vertaalt zich vrijwel direct in een hoger melkvetproductie; het effect is meteen zichtbaar.   

Bedrijven die niet met productiegroepen werken, kunnen vaak beter een product kiezen met een vetzurenpatroon dat geschikt is voor de hele lactatie. Mega-Max heeft een uitgebalanceerd vetzurenpatroon met zowel C18:1 als C16:0 vetzuren en is daarom geschikt om alle koeien te voeren ongeacht het lactatiestadium.

Voor een goede afweging om wel of geen pensbestendige vetten te voeren, en zo ja welke, is het verstandig het rantsoen met de voeradviseur door te rekenen. Dat geld zeker nu met oog op de actuele ontwikkelingen van zowel (kracht-)voerprijzen als de melkprijs.

Vetzuren keuzehulpVetzuren keuzehulp downloaden >>