'Pensbestendige vetzuren voor veel direct beschikbare energie'

Peter van dooren geiten 23 09 2020.105 detail

"Wij stellen een rantsoen samen waarmee onze klanten hun doelstellingen kunnen realiseren. Veel melkveehouders streven naar betere resultaten. Sommigen komen bij ons omdat ze tegen problemen aanlopen die ze niet opgelost krijgen, zoals vruchtbaarheid of gezondheidsproblemen" vertelt Peter van Dooren, directeur van het Veldhovense adviesbureau.

Zoeken naar optimaal rantsoen

Wat het optimale rantsoen is, verschilt per bedrijf en is ook afhankelijk van actuele omstandigheden zoals de melkprijs of het seizoen. “Het vertrekpunt is telkens het ruwvoer en het basisrantsoen”, vertelt Van Dooren. “Vervolgens kijken welke aanvullingen er nodig zijn. Hoe kunnen we dat in het belang van de veehouder het beste invullen. Eén van de knelpunten bij hoogproductieve koeien is de beschikbaarheid van energie. Daar kunnen pensbestendige vetten, die veel direct beschikbare energie bevatten, een waardevolle aanvulling zijn.”

Juiste vetzuur aanvullen
Nutrivice Consultancy werkt met vier soorten pensbestendige vetten: Megalac, Mega-Energy, Mega-Fat 88 en Mega-Max met elk een eigen vetzurenprofiel. Dat dit allemaal producten van Volac Wilmar zijn, is niet toevallig. “Het is wereldwijd de grootste producent, heeft een uitgebreid portfolio aan pensbestendige vetzuren en biedt goede technische ondersteuning”, vertelt de voedingsdeskundige. Een breed pallet aan
producten is volgens Van Dooren belangrijk, omdat elk vetzuur zijn eigen functionele eigenschappen heeft. “Dat geldt met name voor de C16 en C18
vetzuren. Je kunt daarmee sturen op een hogere melkproductie of een hoger vetgehalte. Met de juiste verhouding kun je ook sturen op meer vruchtbaarheid en algehele gezondheid van de koeien. Je moet dus nooit zomaar een willekeurig voervet in het rantsoen stoppen. Het vetzurenpatroon moet passen bij het rantsoen en de doelstelling die je nastreeft.”

Keuze afhankelijk van doelstelling
Megalac heeft een gunstig effect op melkproductie en de gezondheid van de koeien. Mega-Energy is ideaal om de productie en gehaltes te stimuleren
aan het begin van de lactatie. Mega-Fat 88 is door het hoge gehalte aan C16:0 vetzuren bij uitstek geschikt om het vetgehalte op te krikken. “Of Mega-Fat 88 interessant is om in te zetten hangt af van de melkprijs, maar ook van de zuivelfabriek waaraan je levert. Voor DOC-boeren is het bijvoorbeeld eerder interessant dan voor veehouders die aan FrieslandCampina leveren door het verschil in uitbetalingsprijs van melkvet”, schetst de voeradviseur de overwegingen.