Met pensbestendig vet hittestress voorkomen

Hittestress bij koeien leidt tot een verminderde opname van drogestof, daling van de melkproductie en verminderde vruchtbaarheid. Dit speelt met name bij hoogproductieve koeien. Met pensbestendige vetten in het rantsoen beperkt u de negatieve effecten van hittestress.

Bij het verteren van het melkveerantsoen in de pens komt er door fysische en chemische processen warmte vrij. Op zomerse dagen kan dit zo hoog oplopen dat de koe haar warmte niet meer kwijt kan. Ze wordt daardoor sloom en neemt minder voer op, waardoor melkproduktie en vruchtbaarheid onder druk komen te staan. Door een te lage opname van ruwvoer en tekort aan energie raakt ook de pensvertering verstoord, met bijvoorbeeld pensverzuring tot gevolg.

Meer energie, efficiënte omzetting

Met pensbestendig vet in het rantsoen krijgt iedere hap voer een hogere energiewaarde. De energiewaarde van Megalac is 3750 VEM per kg drogestof. Daarmee kunt u ook bij verminderde voeropname in energiebehoefte voorzien. Een ander voordeel is dat de vertering van pensbestendige vetten efficiënter verloopt dan die van andere energierijke voeders, waardoor er minder warmte vrijkomt bij de vertering. De energie uit Megelac wordt met een efficientie van 82% omgezet, van een gemiddeld rantsoen is dit rond de 64%. Dus door Megelac op te nemen in het rantsoen stijgt de effecientie en daalt de warmteproductie.

 Energie komt vrij in de dunne darm

Bij de fermentatie van (te veel) zetmeel en suiker voeders in de pens stijgt de zuurgraad en raakt de pensvertering uit balans. Pensverzuring kan dan het gevolg zijn. De vertering van Megalac vindt niet in de pens, maar in de dunne darm plaats. Dit heeft twee voordelen.

  1. De energie passeert de pens onaangetast en heeft geen invloed op de zuurtegraad.
  2. De energie komt beschikbaar zonder extra verteringswarmte.

Met Megalac voorziet u de koe in de extra energiebehoefte tijdens warme periodes, zonder dat er extra verteringswarmte vrijkomt. Daarmee beperkt u de gevolgen van hittestress.

Megalac pensbestendig vet