Afspraak NZO en Nevedi - nov 2017

Afspraak NZO en Nevedi: welke vetten mogen na 1 november

De Nederlandse Zuivelorganisaties (NZO) en diervoerindustrie (Nevedi) hebben tijdelijke richtlijnen opgesteld voor het gebruik van pensbestendige vetten in melkveerantsoenen. Doel van de afspraken is om het gehalte aan C16:0 vetzuur en SFC in melk de komende wintermaanden te beheersen.

In de winterperiode is het gebruikelijk dat een stijging van bepaalde melkvetzuurgehalten optreedt. Hoge gehalten aan bepaalde verzadigde vetzuren in het rantsoen (met name C16:0 en C18:0) heeft mogelijk invloed op het gehalte aan verzadigde vetzuren in de zuivelproducten (de hardheid). Daarbij spelen verschillende factoren een rol zoals rantsoentype, krachtvoersamenstelling, melkfrequentie en mogelijk ook pensbestendige vetten.   

De afspraak tussen NZO en Nevedi betekent concreet dat voor de korte termijn gefractioneerde pensbestendige vetten niet meer zijn toegestaan. Gefractioneerde vetten zijn producten met meer dan 60% C16:0 (palmitinezuur) in het vet.

De overige typen pensbestendige vetten (calcium-zouten en gehydrogeneerde vetten) mogen wel worden ingezet. De komende maanden (vanaf 1 november) wordt het vetzurenpatroon van de melk gemonitord. Op basis van de actuele vetzuurgehalten kan de inzet van pensbestendige vetten in het melkveerantsoen dan worden beoordeeld.

Het gebruik van pensbestendige vetten in melkveerantsoenen is afgelopen jaren flink toegenomen. Het biedt mogelijkheden om de melkproductie en het melkvetgehalte te verhogen. Daarnaast dragen ze bij aan een betere vruchtbaarheid en duurzaamheid van de melkkoeien. Pensbestendige vetten leveren bovendien veel energie zonder aanvoer van fosfaat en uitstoot van methaan.

Drie typen pensbestendige vetten

Pensbestendige vetten zijn onder te verdelen in drie typen:  

  1. Calcium-zouten: Megalac (48% C16:0) en Mega-Flax (26% C16:0), voldoen aan de criteria van NZO-Nevedi. Deze vetten zijn na 1 november wel toegestaan.
  2. Gehydrogeneerde vetten: Mega-Energy (51% C16:0), voldoet aan de criteria van NZO-Nevedi. Deze vetten zijn na 1 november wel toegestaan.
  3. Gefractioneerde vetten: Mega-Fat 88 (88% C16:0) en Mega-Fat Extra (97% C16:0), deze zijn vanaf 1 november tijdelijk niet toegestaan

Vanaf 1 november mogen dus (tijdelijk) twee soorten worden ingezet. Uw voeradviseur kan u adviseren of, en zo ja welk voervet het beste past in het rantsoen van uw koeien.

Typen pensbestendige vetten 20171101