VLOG-EU pensbestendig vet of vet op palmoliebasis. Wat is beter?

Koolzaad duurzaam vet detail

Er zijn twee nieuwe pensbestendige voervetten  beschikbaar op basis van Europese grondstoffen: koolzaad van Duitse akkers. Deze producten zijn een toevoeging aan het assortiment Megalac voervetten. U kunt nu kiezen tussen VLOG-EU pensbestendig vet en voervet op basis van palmvet. Wat is de meest duurzame keuze? 

De twee nieuwkomers hebben elk een eigen vetzuurpatroon. Mega-Euro 16 heeft een hoog gehalte (50 procent) aan C16:0 vetzuren en Mega-Euro 18 heeft een uitgebalanceerd C18:0-C18:1 vetzurenprofiel. De veehouder kan met Mega-Euro 16 de melkproductie en het melkvetgehalte stimuleren en daarnaast zorgen voor een betere conditie van het dier. Met Mega-Euro 18 kan hij de algehele conditie van de koe en daarmee de vruchtbaarheid en duurzaamheid verbeteren en de melkproductie stimuleren.

 Volwaardig voervet

De introductie van beide vetten betekent dat er nu twee volwaardige VLOG-EU voervetten beschikbaar zijn. Het aanbod bestond tot nog toe uit producten op basis van koolzaad-, zonnebloem- of olijfolie die tekort schoten in verteerbaarheid en/of pensbestendigheid. Daarnaast bevatten de tot nog toe beschikbare producten een laag gehalte aan C16:0 vetzuur (palmitinezuur). Deze producten stimuleren daardoor de aanmaak van melkvet niet of nauwelijks.  Volac Wilmar heeft een procedé ontwikkeld om het gehalte aan palmitinezuur in koolzaadolie te verhogen naar ongeveer 50 procent. Daarmee is de samenstelling nagenoeg gelijk aan Megalac op palmvet-basis. Het productieproces levert voervetten die bovendien goed pensbestendig en goed verteerbaar zijn.

 Efficiënte productie palmolie

De vraag is of de keuze voor lokale, lees Europese, grondstoffen bijdraagt aan een duurzamere melkveehouderij. Daar zijn wel kanttekeningen bij te plaatsen. Palmolie is zonder twijfel het meest efficiënte oliehoudend gewas, en heeft in vergelijking met andere gewassen voor plantaardige olie de hoogste opbrengst per hectare. De opbrengst van een hectare palmolie is maar liefst drie tot vier keer zo hoog als van respectievelijk zonnebloemen en koolzaad. Door te kiezen voor palmvetten is er veel minder landbouwgrond nodig.    

 Duurzame teelt palmolie

Volac Wilmar hanteert een NDPE Policy (No Deforestation, No Peat, No Exploitation). Concreet houdt dit in dat de palmolieproductie op een verantwoorde en duurzame manier gebeurt en dat er geen bos wordt gekapt voor het ontwikkelen van palmplantages. De Megalac-range voervetten kunnen worden geleverd onder onafhankelijk RSPO keurmerk (Roundtable on Sustainable Palm Oil).

 Kies bewust Europees of palmvet

Voervetten hebbende afgelopen decennia hun waarde in het rantsoen van melkkoeien wel bewezen. Naarmate er meer kennis komt over de impact van de verschillende vetzuren, kan de melkveehouder door de keuze van het juiste pensbestendige vet zijn rantsoen heel gericht samenstellen. De productiekosten van Europese voervetten liggen fors hoger dan van pensbestendig vet op basis van palmolie. Dit verschil komt vooral doordat de hectare-opbrengsten van palmolie maar liefst drie keer zo hoog is als die van koolzaad. Als onderdeel van een marktconcept kan de melkveehouder aangewezen zijn op VLOG-EU pensbestendig vet, maar in andere gevallen is een pensbestendig vet op palmvetbasis veelal aantrekkelijker.

 Duurzame veestapel

De vetzuursamenstelling is van invloed op de pensstabiliteit, verteerbaarheid, het effect op melkproductie en -samenstelling en op de conditie van de koe. Dit maakt dat voor het gewenste resultaat het belangrijk is om naar de samenstelling van het rantsoen en het vetzurenpatroon van pensbestendig vet te kijken.

Sturen op melkproductie of conditie

Zo heeft Volac Wilmar naast Megalac, wereldwijd het meest gebruikte pensbestendige vet, een heel assortiment aan pensbestendige vetten. Hiermee kan de veehouder gericht sturen op een hogere melkproductie, vetsamenstelling of juist de algehele conditie van de koe verbeteren. Als de koe in goede conditie verkeert heeft dat een positief effect op de vruchtbaarheid en levensduur. Ook dat draagt bij aan een duurzame melkveehouderij.